• sickboy

Oma Säästöpankki - Tulos 2019

30.11.2018 Helsingin pörssiin listautunut Suomen suurin itsenäinen säästöpankki Oma Säästöpankki julkaisi tänään vuoden 2019 tilinpäätöksensä sekä ohjeistuksen vuodelle 2020. Tässä postauksessa käydään läpi, kuinka Oma Säästöpankin vuosi 2019 meni ja mihin pankki on suuntaamassa.


Ennen kuin mennään asiaan, on vuorossa pakollinen vastuunvapautuslauseke:

Mikään tässä postauksessa esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitusneuvona tai suosituksena. Kaikki tässä postauksessa esitetty on tarkoitettu ainoastaan viihteelliseen tarkoitukseen, eikä sitä tule käyttää ohjeena myydä tai ostaa arvopapereita.


Tulos 2019


  • Oma pääoma/osake: 10,81 €

  • EPS (tulos/osake): 0,93 €

  • ROE (vertailukelpoinen): 7,4 %

Tulos oli hyvä mutta niin kuin Oma Sp:n toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi linjasi, "ei erinomainen"

Oma Säästöpankki tasapainotteli vuonna 2019 kannattavan kasvun linjalla hieman kuitenkin horjuen. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat viime vuodesta 21,9 % ja tase kasvoi yli 17 %.

Oma pääoma kasvoi vahvasti 10,17 %. Oman pääoman vahva kasvu tuo painetta oman pääoman tuotolle. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto laski 8 % viime vuodesta päätyen 7,4 prosenttiin. Huomionarvoista on, että vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 2019 Q4:lla oli vain 5,9 prosenttia, joka kertoo päinvastaista kuin Oma Sp:n kertoma tarina kannattavasta kasvusta.


Oma Sp:n osinkopolitiikka:

"OmaSp:n hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan OmaSp:n tavoitteena on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa, vähintään 20 % nettotuloksesta. Maksettavien osinkojen ja pääomapalautuksien määrä ja maksuajankohta riippuvat tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeesta, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä."

Oma Sp:n hallitus on ehdottanut vuoden 2019 tuloksesta jaettavan 0,19 euron osingon jokaista osaketta kohden. Tämä on yhtiön osinkopolitiikan mukainen summa.


Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi kertoo Oma Sp:n saavan kuukausittain 1000 uutta asiakasta. Hän ei näe nopean kasvun olevan ensisijainen tavoite, mutta uskoo sen olevan toimiva tapa vahvistaa pankin kilpailukykyä ja kestävyyttä. Sydänlammi kertookin Oma Sp:lla olevan "kaikki eväät jatkaa kannattavaa kasvua" ja hän kuvailee olosuhteita hyväksi korkoympäristöä lukuun ottamatta.


Oman pääoman tuotto heikkeni viimeisellä neljänneksellä oman pääoman kasvaessa.

*Vihreällä alueella on merkattu yhtiön itse antamat tavoitteet


Kulut/tuotto -suhde on saatu verrattain hyväksi vuonna 2019.
Kaiken kaikkiaan Q3 oli erittäin vahva Oma Sp:lle.

Oma Säästöpankin osakkeen hinta sen eri P/E luvuilla. Laskuissa käytetty vuoden 2019 osakekohtaista 0,93 € tulosta.

Lisäksi kuvaajalle on aseteltu muita yrityksiä, niiden tämän hetkisen P/E luvun kohdalle.

Oma Säästöpankki on aseteltu kohtaan, jossa sillä käydään kauppaa kirjoitushetkellä 17.2.2019 klo 14:59. Eli 9,80 € P/E:n ollessa tällöin 10,54.


Ohjeistus vuodelle 2020 on varovainen ja se voi olla myös hyvä asia


Ohjeistus:

"Kannattavan kasvun jatkuessa yhtiö arvioi, että konsernin vuoden 2020 vertailukelpoinen tulos ennen veroja ja tulos ennen veroja pysyy samalla tasolla tai kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna." - 2019 tilinpäätös Oma Sp.

Oma Säästöpankin osake on edelleen varovasti arvostettu hieman verrokkeitaan halvemmin. Varovainen ohjeistus antaa tilaa positiivisille tulosvaroituksille, joita tänäkin vuonna nähtiin.


Muuta huomioitavaa


  • Oma Säästöpankki on tekemässä seuraavan sukupolven peruspankkijärjestelmän uudistusta. Yhtiö on luvannut tiedottaa sijoittajia, kun uudistuksessa päästään eteenpäin. Merkittäviä yllätyskustannuksia ei ole vielä uudistuksen vuoksi ilmennyt eikä niitä odoteta tulevan.

  • Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentasääntöihin on tehty muutos ja tämä näkyy tuloksessa negatiivisesti 0,9 miljoonan euron suuruisesti. Sen vaikutusta ei ole poistettu edes oikaistuista luvuista.

  • Yhtiön johto on hieman huolissaan Suomen talouden kehityksestä ja tämä saattaa olla yksi syy varovaisen ohjeistuksen antoon. Myös meneillä olevat geopoliittiset jännitteet ja tällä hetkellä esimerkiksi korona virus saattoivat vaikuttaa siihen, minkälaisia ohjeistuksia tälle vuodelle annettiin.


294 views0 comments

© 2019 by Sickboy - Tie varallisuuteen