• sickboy

Momentum - testataan käytännössä

Momentum - ilmiö on sijoittajia pitkään puhuttanut teknisen analyysin keino saavuttaa ylituottoa osakemarkkinoilla. Keino perustuu oletukseen, ettei markkina ole täysin tehokas, vaan historiallisia tietoja tarkastelemalla voidaan päätellä jo alkaneiden nousutrendien ja vastaavasti laskutrendien jatkumista. Ilmiötä on tutkittu valtavasti ja tästä syystä siitä löytyykin hyvin erilaisia tutkimustuloksia. Pääosin on kuitenkin huomattu, että momentum-ilmiöllä on voinut saavuttaa ylituottoa, riippuen kuitenkin ajankohdasta. Nyt pitkään jatkunut nousukausi onkin saattanut olla eduksi tämän tyyppiselle taktiikalle.


Momentum-ilmiöstä on internet täynnä tietoa, joten en ala sitä tässä tämän tarkemmin purkamaan. Tarkemmin ilmiö käydään läpi ymmärrettävästi esimerkiksi täällä. Itse alan testaamaan ilmiötä käytännössä.


Momentum-ilmiön hyödyntäminen


Momentum-ilmiötä voidaan hyödyntää monella tavalla. Maailmassa on kuitenkin valtavasti listattuja pörssiyhtiöitä, World Federation of Exchange :n mukaan listattuja yhtiöitä on pelkästään Amerikoissa yli 10 000 yli kymmenessä eri pörssissä. Tämän vuoksi olen rajannut tarkastelun kohteeksi ainoastaan SP500 -indeksin yhtiöt.


Keinotekoinen indeksi, joka peittoaa SP500:n tuotot?


Tarkoituksenani on luoda oma indeksi käyttäen hyväksi momentum-ilmiötä sekä kuunvaihde-ilmiötä. Kuunvaihde-ilmiö on todettu erittäin vahvaksi menneen vuosisadan aikana mutta monet taloustieteilijät uskovat sen vaikutuksen vähentyvän samalla, kun tieto ilmiöstä leviää. Lisää tästä mielenkiintoisesta ilmiöstä ja siitä kuinka sitä voi itse hyödyntää, voi lukea täältä.

Itselläni ei ole tarkoitus tehdä tieteellistä tutkimusta kummastakaan ilmiöstä. Jätän tämän niille, jotka omaavat kyseisen ammattitaidon. Itse luon vain tiettyä säännönmukaisuutta noudattavan indeksin, jonka sääntöjä saatan päivitellä tuloksien ja havaintojen mukaisesti.


Minkälaiset säännöt indeksissä ovat?


Valitsen indeksin kaikki osakkeet SP500:n yhtiöistä. Näin ollen SP500 on myös hyvä vertailukohde oman indeksini tuotolle. Valitsin kesäkuun 26. päivä 20 parhaiten edellisen kuukauden aikana tuottanutta osaketta SP500:n yhtiöistä, jotka ostettiin indeksiin päivän päätöskursseilla.


Joku kuun 5. päivä valitsen indeksini osakkeista 10 vähiten viimeisen kuukauden aikana tuottanutta osaketta, jotka myydään indeksistä seuraavan pörssipäivän avauskurssilla.

Indeksissä on vain 10 yhtiötä aikana 5. - 26. päivä, kuunvaihteessa 20 yhtiötä. Tässä yritetään hyödyntää tietoa, jonka mukaan parhaat tuotot osakemarkkinoilla on historiallisesti saatu kuunvaihteessa.


Jatkossa valitsen näiden kymmenen indeksistäni pudotetun yhtiön tilalle kymmenen uutta SP500:n parhaiten edellisen kuukauden tuottaneista yhtiöistä. Näin ollen yhtiöt saavat tilaisuuden jatkaa nousua indeksissäni rajattoman pitkän ajan, mutta jos kasvu hyytyy, tilalle vaihdetaan uusi raketti.


Parhaimman tuottohistorian omaavia yhtiöitä painotetaan indeksissä enemmän, kun taas huonoimman tuottohistorian omaavat yhtiöt ovat indeksissä pienemmällä painolla. Kuitenkin niin, ettei mikään yhtiö ole yli 8 % eikä alle 2 % indeksistä kuun 26. päivä kun tasaukset tarvittaessa suoritetaan.


Jos yhdellä yhtiöllä on enemmän kuin yksi osakesarja SP500:n parhaiten tuottaneiden joukossa, valitaan osakesarjoista halvempi.


Nimeän indeksini "The Better Index?" isolla kysymysmerkillä siksi, koska minulla ei ole mitään käsitystä minkälaisia näin kootun "salkun" tuotot tulevat olemaan. Uskoisin ainakin volatiliteetin olevan korkeampaa, kuin SP500:ssa keskimäärin.


Tällainen "The Better Index?" -salkusta muodostui
Indeksin yhtiöt jakautuvat usealle toimialale, vaikkakin terveydenhuoltoon liittyvä teknologia painottuu (kuva: Simply Wall ST)

(kuva: Simply Wall ST)

Luomani indeksin PE on 42,2x kun Yhdysvalloissa se on keskimäärin 17,8x. Odotukset näissä yhtiöissä ovat siis hyvin korkealla ja moninpaikoin jo hinnoiteltu kursseihin. (kuva: Simply Wall ST)


Indeksini PB 6,8x kun Yhdysvalloissa se on keskimäärin 1,8 PB. (kuva: Simply Wall ST)© 2019 by Sickboy - Tie varallisuuteen